Skap/thermo

Vi kan transportere alt av ferskvarer som trenger kjøling eller frys. Pr i dag transporterer vi mye frukt og grønt samt fisk i våre Thermo hengere. Og i våre skaphengere med full sideåpning kan vi transportere stykkgods. Vi kan også frakte løs trailere som kommer inn med jernbane eller båt.